Polecamy

WARUNKI UZYSKANIA OKREŚLONYCH KATEGORII PRAWA JAZDY

 

NA WSZYSTKIE KATEGORIE PRAWA JAZDY NALEŻY:

 • POSIADAĆ DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT LUB INNY DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM (np.legitymacja szkolna)
 • ZROBIĆ BADANIA LEKARSKIE ( lekarz uprawniony do badań kierowców )
 • JEDNO ZDJĘCIE
 • UZYSKAĆ W STAROSTWIE POWIATOWYM wg miejsca zameldowania NR PKK ( nr profilu kandydata na kierowcę )
 • ODBYCIE KURSU W OSK
 • ZDANIE EGZAMINU PAŃSTWOWEGO W OŚRODKU EGZAMINOWANIA

KATEGORIA AM

 • 14 lat ( szkolenie można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 14 roku życia ),
 • zgoda jednego rodzica lub opiekuna
 • odbycie kursu w OSK w liczbie min. 10 godzin teorii i min. 10 godzin praktycznej nauki jazdy,
 • zdanie egzaminu państwowego w Ośrodku Egzaminowania testowego i praktycznego (jazda po placu i po mieście po ustalonej trasie).

KATEGORIA A1

 • 16 lat ( szkolenie można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 16 roku życia ),
 • zgoda jednego rodzica lub opiekuna,
 • odbycie kursu w OSK w liczbie min. 30 godzin teorii i min. 20 godzin praktycznej nauki jazdy,
 • zdanie egzaminu państwowego w Ośrodku Egzaminowania testowego i praktycznego (jazda po placu i po mieście bez ustalonej trasy).

KATEGORIA A2

 • 18 lat ( szkolenie można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia ),
 • zgoda jednego rodzica lub opiekuna, jeżeli szkolenie rozpoczynamy 3 miesiące przed 18 rokiem życia
 • odbycie kursu w OSK w liczbie min. 30 godz. teorii i min. 20 godz. praktycznej nauki jazdy,
 • zdanie egzaminu państwowego w Ośrodku Egzaminowania testowego i praktycznego (jazda po placu i po mieście bez ustalonej trasy).

! ! ! UWAGA ! ! !

NIE ZDAJE SIĘ TESTÓW, JEŻELI OSOBA POSIADA PRAWO JAZDY KAT. A1


KATEGORIA A

 • 20 lat , jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kat. A2
 • 24 lata, jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kat. A2 (szkolenie można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku),
 • odbycie kursu w OSK w liczbie min. 30 godz. teorii i min. 20 godz. praktycznej nauki jazdy,
 • zdanie egzaminu państwowego w Ośrodku Egzaminowania testowego i praktycznego (jazda po placu i po mieście bez ustalonej trasy).

! ! ! UWAGA ! ! !

NIE ZDAJE SIĘ TESTÓW, JEŻELI OSOBA POSIADA PRAWO JAZDY KAT. A1 LUB A2


KATEGORIA B

 • 18 lat (szkolenie można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia),
 • zgoda jednego rodzica lub opiekuna, jeżeli szkolenie rozpoczynamy 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia,
 • odbycie kursu w OSK w liczbie min. 30 godz. teorii i min. 30 godz. praktycznej nauki jazdy,
 • zdanie egzaminu państwowego w Ośrodku Egzaminowania testowego i praktycznego (jazda po placu i po mieście bez ustalonej trasy).

! ! ! UWAGA ! ! !

NIE ZDAJE SIĘ TESTÓW, JEŻELI OSOBA POSIADA PRAWO JAZDY KAT. B1