Polecamy

kat B

 WARUNKI UZYSKANIA OKREŚLONYCH KATEGORII PRAWA JAZDY

 

NA WSZYSTKIE KATEGORIE PRAWA JAZDY NALEŻY:

 • POSIADAĆ DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT LUB INNY DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM (np. leg. szkolna )
 • ZROBIĆ BADANIA LEKARSKIE ( lekarz uprawniony do badań kierowców )
 • JEDNO ZDJĘCIE
 • UZYSKAĆ W STAROSTWIE POWIATOWYM wg miejsca zameldowania NR PKK ( nr profilu kandydata na kierowcę )
 • ODBYCIE KURSU W OSK
 • ZDANIE EGZAMINU PAŃSTWOWEGO W OŚRODKU EGZAMINOWANIA

KATEGORIA B

 • 18 lat (szkolenie można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia ),
 • zgoda jednego rodzica lub opiekuna, jeżeli szkolenie rozpoczynamy 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia,
 • odbycie kursu w OSK w liczbie min. 30 godz. teorii i min. 30 godz. praktycznej nauki jazdy,
 • zdanie egzaminu państwowego w Ośrodku Egzaminowania testowego i praktycznego (jazda po placu i po mieście bez ustalonej trasy).

! ! ! UWAGA ! ! !

NIE ZDAJE SIĘ TESTÓW, JEŻELI OSOBA POSIADA PRAWO JAZDY KAT. B1


Pierwsze lekcje praktycznej nauki jazdy samochodem odbywają się na bocznej drodze o małym ruchu, ilość lekcji dostosowujemy do umiejętności osoby szkolonej.

Kolejne lekcje na placu manewrowym, gdzie uczymy jazdy do przodu i cofania po wyznaczonym pasie ruch i po łuku.

Na egzaminie państwowym na placu manewrowym oprócz jazdy po łuku jest jeszcze ruszanie na wzniesieniu, którego uczymy się wykorzystując wzniesienia podczas jazd po mieście.

Kolejne lekcje to już jazda do Nowego Sącza, gdzie uczymy wszystkich przewidzianych programem tematów zajęć (manewrów), również dostosowując kolejność trudności do umiejętności osoby szkolonej.

Wyjazdy odbywają się po dwie osoby, każda  jeździ po dwie godziny lub inaczej na życzenie osoby szkolonej. Dni i godziny zajęć ustalamy indywidualnie z każdą z osób.

ZADANIA NA PLACU MANEWROWYM


 1. PRZYGOTOWANIE DO JAZDY, SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW POJAZDU ODPOWIEDZIALNYCH BEZPOŚREDNIO ZA BEZPIECZEŃSTWO JAZDY
  1. sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
   1. poziom oleju w silniku,
   2. poziom płynu chłodzącego,
   3. poziom płynu hamulcowego,
   4. poziom płynu w spryskiwaczach,
   5. działanie sygnału dźwiękowego,
   6. działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
   7. działanie świateł mijania,
   8. działanie świateł drogowych,
   9. działanie świateł hamowania „STOP",
   10. działanie świateł cofania,
   11. działanie świateł kierunkowskazów,
   12. działanie świateł awaryjnych,
   13. działanie świateł przeciwmgłowych tylnych
   • jeżeli występuje;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:

 • na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,
 • osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,
 • w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,
 • losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a–e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f–m. W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;
  1. właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:

 • w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
 • w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
 • w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
 • zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy.
 1. JAZDA PASEM RUCHU ORAZ PO ŁUKU DO PRZODU I DO TYŁU

luk sch

Legenda:

Kategorie prawa jazdy a [m] b [m] c [m] d [m] e [m] f [m] r [m] R [m]
B1, B 30,5 3 27,5 6 9 5 6 6

 zdj2zdj1

Kryteria i sposób wykonania zadania:

  1. upewnienie się o możliwości jazdy:
   1. wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
   2. ocena sytuacji wokół pojazdu;
  2. płynne ruszenie:
   1. opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego – w przypadku gdy jest uruchomiony,
   2. łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
  3. płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka;
  4. nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu);
  5. nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;
  6. zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:
   1. w przypadku kategorii B1 i B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.

Są dwie próby wykonania zadania. Najechanie na linię lub potrącenie pachołka skutkuje brakiem kolejnej próby wykonania zadania, więc negatywnym wynikiem egzaminu.

 1. RUSZANIE NA WZNIESIENIU

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go. Są dwie próby wykonania zadania.

! POWODZENIA NA EGZAMINIE I SZEROKIEJ DROGI !