Polecamy

kat AM

 WARUNKI UZYSKANIA OKREŚLONYCH KATEGORII PRAWA JAZDY

 

NA WSZYSTKIE KATEGORIE PRAWA JAZDY NALEŻY:

 • POSIADAĆ DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT LUB INNY DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM ( np. leg. szkolna )
 • ZROBIĆ BADANIA LEKARSKIE ( lekarz uprawniony do badań kierowców )
 • JEDNO ZDJĘCIE
 • UZYSKAĆ W STAROSTWIE POWIATOWYM wg miejsca zameldowania NR PKK ( nr profilu kandydata na kierowcę )
 • ODBYCIE KURSU W OSK
 • ZDANIE EGZAMINU PAŃSTWOWEGO W OŚRODKU EGZAMINOWANIA

KATEGORIA AM

 • 14 lat ( szkolenie można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 14 roku życia ),
 • zgoda jednego rodzica lub opiekuna,
 • odbycie kursu w OSK w liczbie min. 10 godzin teorii i min. 10 godzin praktycznej nauki jazdy,
 • zdanie egzaminu państwowego w Ośrodku Egzaminowania testowego i praktycznego (jazda po placu i po mieście po ustalonej trasie).

Praktyczną naukę jazdy motorowerem rozpoczynamy na placu manewrowym, na motorowerze Junak 901 RS. Jest to motorower biegowy o zgrabnej i lekkiej konstrukcji . Opanowanie podstawowych czynności do prowadzenia motoroweru, opanowanie techniki prowadzenia i wykonywania określonych manewrów daje podstawę do jazdy po drogach publicznych. Jazda po mieście (Nowy Sączu) odbywa się po ustalonej przez MORD Nowy Sącz trasie, którą przejeżdżamy ćwicząc poruszanie się w ruchu drogowym. Egzamin państwowy również przeprowadzany jest na tej stałej trasie.
Trasę przejazdu zapisujemy kamerą video, więc każdy może w domu analizować jej przejazd i utrwalać przebieg tej trasy, zagrożenia i sytuacje drogowe jakie napotkaliśmy.

 

ZADANIA NA PLACU MANEWROWYM

 1. PRZYGOTOWANIE DO JAZDY, SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW POJAZDU ODPOWIEDZIALNYCH BEZPOŚREDNIO ZA BEZPIECZEŃSTWO JAZDY
  1. sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
   1. poziom oleju w silniku,
   2. poziom płynu chłodzącego,
   3. poziom płynu hamulcowego,
   4. poziom płynu w spryskiwaczach,
   5. działanie sygnału dźwiękowego,
   6. działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
   7. działanie świateł mijania,
   8. działanie świateł drogowych,
   9. działanie świateł hamowania „STOP",
   10. działanie świateł cofania,
   11. działanie świateł kierunkowskazów,
   12. działanie świateł awaryjnych,
   13. działanie świateł przeciwmgłowych tylnych
    • jeżeli występuje;
   • osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,
   • losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a–e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f–m.
  2. właściwe ustawienie lusterek, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:

 • w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
 • w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
  1. wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, który zapewnić ma sobie osoba egzaminowana
   1. wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie,
   2. spodni z długimi nogawkami,
   3. kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
   4. rękawic zakrywających całe dłonie;
  2. sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
  3. zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
  4. podparcie pojazdu na podpórce.

Ochraniacze na kolana i łokcie, kask z łącznością i kamizelkę odblaskową z napisem L zapewnia Ośrodek Egzaminowania.

 1. PRZEMIESZCZENIE MOTOCYKLA

przemieszczenie

DSC 0033

Sposób wykonania zadania :

 • zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,
 • nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
 • maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);
 1. SLALOM WOLNY I SLALOM POMIEDZY BRAMKAMI

slalom wolny

slalom bramki

DSC 0013aDSC 0043

Kryteria wykonania zadania:

 1. upewnienie się o możliwości jazdy:
  1. wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  2. ocena sytuacji wokół pojazdu,
  3. płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
 2. 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;
 3. 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;
 4. upewnianie się o możliwości skręcenia;

Sposób wykonania zadania:

 1. niepodpieranie się nogami,
 2. nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 3. niepotrącanie pachołków.
 1. SLALOM SZYBKI

slalom szybki

DSC 0048

Kryteria wykonania zadania:

 1. upewnienie się o możliwości jazdy:
  1. wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  2. ocena sytuacji wokół pojazdu,
  3. płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,
  4. dynamiczne rozpędzanie do wymaganej prędkości;
 2. 2-krotny przejazd pomiędzy 3 pachołkami;

Sposób wykonania zadania:

 1. średnia prędkość przejazdu pomiędzy bramką wjazdową a wyjazdową nie może być mniejsza niż 30 km/h,
 2. przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu,
 3. niepodpieranie się nogami,
 4. niepotrącanie pachołków.
 1. RUSZANIE NA WZNIESIENIU

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu używa hamulca, a następnie rusza do przodu, zwalniając go.

 1. HAMOWANIE AWARYJNE

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych :

 • hamowanie awaryjne polega na rozpędzeniu motoroweru do prędkości ok. 30-40 km/h i nagłym i ostrym zatrzymaniu,
 • zatrzymanie musi być wykonane przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motoroweru,
 • manewr wykonywany jest na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

! POWODZENIA NA EGZAMINIE I SZEROKIEJ DROGI !