Polecamy

KAT.A1

 WARUNKI UZYSKANIA OKREŚLONYCH KATEGORII PRAWA JAZDY 

 

 NA WSZYSTKIE KATEGORIE PRAWA JAZDY NALEŻY:

 • POSIADAĆ DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT LUB INNY DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM ( np.leg.szkolna )
 • ZROBIĆ BADANIA LEKARSKIE ( lekarz uprawniony do badań kierowców )
 • JEDNO ZDJĘCIE
 • UZYSKAĆ W STAROSTWIE POWIATOWYM wg miejsca zameldowania NR PKK ( nr profilu kandydata na kierowcę )
 • ODBYCIE KURSU W OSK
 • ZDANIE EGZAMINU PAŃSTWOWEGO W OŚRODKU EGZAMINOWANIA

KATEGORIA A1

 • 16 lat ( szkolenie można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 16 roku życia ),
 • zgoda jednego rodzica lub opiekuna,
 • odbycie kursu w OSK w liczbie min. 30 godzin teorii i min. 20 godzin praktycznej nauki jazdy,
 • zdanie egzaminu państwowego w Ośrodku Egzaminowania testowego i praktycznego (jazda po placu i po mieście bez ustalonej trasy).

Praktyczną naukę jazdy motocyklem rozpoczynamy od placu manewrowego.
W zależności od umiejętności osoby szkolonej naukę jazdy możemy rozpocząć od mniejszego i lżejszego pojazdu jakim jest motorower Junak 901RS, następnie na motocyklu takim jak na egzaminie, czyli o pojemności do 125 cm3 Zipp Manic i Yamaha YBR 125. Po opanowaniu podstawowych manewrów z placu i opanowaniu motocykla w stopniu zapewniającym panowanie nad nim, szkolenie prowadzimy w ruchu drogowym i w mieście Nowy Sącz. Trasy przejazdu i manewry wykonywane na skrzyżowaniach zapisujemy kamerą video, co pozwala osobie szkolonej na analizę błędów, utrwalanie wiadomości i sposobów wykonywania określonych manewrów na skrzyżowaniach oraz zagrożeń i sytuacji jakie napotkaliśmy.

 

 

ZADANIA NA PLACU MANEWROWYM

 1. PRZYGOTOWANIE DO JAZDY, SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW POJAZDU ODPOWIEDZIALNYCH BEZPOŚREDNIO ZA BEZPIECZEŃSTWO JAZDY
  1. sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
   1. poziom oleju w silniku,
   2. poziom płynu chłodzącego,
   3. poziom płynu hamulcowego,
   4. poziom płynu w spryskiwaczach,
   5. działanie sygnału dźwiękowego,
   6. działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
   7. działanie świateł mijania,
   8. działanie świateł drogowych,
   9. działanie świateł hamowania „STOP",
   10. działanie świateł cofania,
   11. działanie świateł kierunkowskazów,
   12. działanie świateł awaryjnych,
   13. działanie świateł przeciwmgłowych tylnych
    • jeżeli występuje;
   • osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,
   • losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a–e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f–m.
  2. właściwe ustawienie lusterek, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:

 • w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
 • w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
  1. wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, który zapewnić ma sobie osoba egzaminowana
   1. wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie,
   2. spodni z długimi nogawkami,
   3. kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
   4. rękawic zakrywających całe dłonie;
  2. sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
  3. zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
  4. podparcie pojazdu na podpórce.

Ochraniacze na kolana i łokcie, kask z łącznością i kamizelkę odblaskową z napisem L zapewnia Ośrodek Egzaminowania.

 1. PRZEMIESZCZENIE MOTOCYKLA

przemieszczenie

DSC 0033

Sposób wykonania zadania :

 • zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,
 • nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
 • maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);
 1. SLALOM WOLNY I SLALOM POMIEDZY BRAMKAMI

slalom wolny

slalom bramki

DSC 0013aDSC 0043

Kryteria wykonania zadania:

 1. upewnienie się o możliwości jazdy:
  1. wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  2. ocena sytuacji wokół pojazdu,
  3. płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
 2. 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;
 3. 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;
 4. upewnianie się o możliwości skręcenia;

Sposób wykonania zadania:

 1. niepodpieranie się nogami,
 2. nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 3. niepotrącanie pachołków.
 1. SLALOM SZYBKI

slalom szybki

DSC 0048

Kryteria wykonania zadania:

 1. upewnienie się o możliwości jazdy:
  1. wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  2. ocena sytuacji wokół pojazdu,
  3. płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,
  4. dynamiczne rozpędzanie do wymaganej prędkości;
 2. 2-krotny przejazd pomiędzy 3 pachołkami;

Sposób wykonania zadania:

 1. średnia prędkość przejazdu pomiędzy bramką wjazdową a wyjazdową nie może być mniejsza niż 30 km/h,
 2. przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu,
 3. niepodpieranie się nogami,
 4. niepotrącanie pachołków.
 1. OMINIĘCIE PRZESZKODY

ominiecie przeszkody

DSC 0051

Kryteria wykonania zadania:

 1. upewnienie się o możliwości jazdy:
  1. wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  2. ocena sytuacji wokół pojazdu,
  3. płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,
  4. dynamiczne rozpędzanie do wymaganej prędkości;
 2. 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;

Sposób wykonania zadania:

 1. prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,
 2. przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
 3. niepodpieranie się nogami,
 4. nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 5. niepotrącanie pachołków.
 1. RUSZANIE NA WZNIESIENIU

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu używa hamulca, a następnie rusza do przodu, zwalniając go.

 1. HAMOWANIE AWARYJNE I HAMOWANIE W WYZNACZONYM MIEJSCU

Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do łagodnego zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu, manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.
Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych, musi być wykonane od prędkości minimum 50 km/h przy nagłym i ostrym użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla, manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

! POWODZENIA NA EGZAMINIE I SZEROKIEJ DROGI !